dinsdag 26 februari 2013

Wolvengebed.
Wolven ziel
je geest verbonden
aan moeder aarde
en alles wat ze geeft

draag in trots
je hart naar warmte
volg de winden
en vind de kracht der stormen

drink het water
en blus met haar
al het vuur
dat in je brand

roep de maan
en vraag
of de zon
je bij koude wil warmen

vraag of de sterren
je gids willen zijn
in wandel
van je moeilijke levens pad

vraag zuster natuur
je alles te geven
als honger
aan je knaagt

maar vraag
met een rein hart
de grote geest
om wijsheid in je leven

in lering
van besef
vind je aan het einde
rust en vreugde op je weg